Proje ile Ne Amaçlanmaktadır?

Bu projede, elektrikli araç şarj istasyonlarının elektrik dağıtım şebekesine yapacağı olumsuz etkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Detaylı literatür taraması incelendiğinde, konunun dünyada hala güncelliğini koruduğu ve ülkemizin özelinde de incelenmeyi bekleyen pek çok mühendislik probleminin halihazırda beklediği anlaşılmaktadır. Elektrikli araç teknolojilerinin dağıtım şebekesi üzerine etkilerinin ülkemizde araştırılması, özellikle yasal mevzuat ve ulusal standartlaşma çalışmalarının hız kazanması anlamında da önemlidir. Proje çalışması ile elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaşması ve şarj istasyonlarının dağıtım şebekesine bağlanmasının sorunsuz bir şekilde sağlanması için önemli bir altyapı çalışması gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

Bu çalışmada elektrikli araçların yapısına bağlı olarak şarj istasyonlarının şebekeye etkisi pek çok açıdan değerlendirilecektir. Elektrik araçların sayısı, yaygınlığı, güçleri, şarjda kalma süreleri, hangi saatlerde şarj oldukları, şebekeye hangi noktalardan bağlandıkları gibi pek çok parametrenin problemin tanımlanmasına katılması gerekmektedir. Bu nedenle problemin bu gibi parametreler göz önünde bulundurularak Türkiye'deki mevcut dağıtım transformatörlerinin yüklenmelerine, kabloların ısınmalarına, güç kalitesine, harmoniklere, gerilim seviyelerine, kayıp güç miktarlarına etkileri açısından incelenmesi bakımından önemlidir.

 

Bu proje ile elektrikli araçların ulusal şebekeye şarj istasyonları ile katılması ve dağıtık üretim sistemleri ile entegrasyonlarının sağlanması açısından sağlıklı bir altyapı oluşturulacak; bunun için, elektrikli araçlara ilişkin gelecek durum tahminleri yapılacak ve olası senaryolar istatistiksel ve olasılıksal olarak modellenecektir. Oluşturulacak modellere ilişkin analizler ve ortaya konulacak istatistiksel ve olasılıksal indeksler sayesinde hem elektrikli araç şarj istasyonlarının dağıtım şebekelerine yapacağı olumsuz etkiler çok net şekilde ortaya konulacak hem de belirlenecek bu olumsuzlukların giderilmesi için yapılacak düzenleme ve çözüm önerileri sunulacaktır. Problemlerin tespiti için yapılan bütün analizler ve çözüm önerileri, projenin sonunda yasal düzenlemenin ve standartların da belirlenmesini sağlayacaktır.